Portfolio > Portland Work

Kiki Smith Tureen
Kiki Smith Tureen
Glazed terracotta
2008