Portfolio > KCAI work

Tureen Detail
Tureen Detail
Glazed porcelain
2005